Trường Mầm non Trung Hội được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 767/TCCB ngày 18 tháng 10 năm 1995 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Thái; được chuyển từ loại hình Dân lập sang hoạt động theo loại hình Công lập  kể từ ngày 01/8/2006 theo Quyết định số 813/QĐ-UBND, ngày 28/7/2006 của UBND huyện Định hóa, Quyết định về việc tổ chức lại trường mầm non Trung Hội từ loại hình Dân lập sang hoạt động theo loại hình Công lập.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành lớp lớp các thế hệ nhà giáo trường Mầm Non Trung Hội   rèn đức, luyện tài xứng đáng là những tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh dưới mái trường mầm non. Hiện nay nhà trường có đủ cơ cấu tổ chức theo quy định của điều lệ trường mầm non, Có 01 chi bộ gồm 19 Đảng viên; tổ chức công đoàn gồm 36 công đoàn viên và chi đoàn TNCSHCM với tổng số 20 đoàn viên.  Với những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, của các ban ngành trong  huyện, tỉnh các thế hệ cô giáo và học sinh trường Mầm non Trung Hội đã tiếp nối cuộc hành trình trải qua biết bao gian khó. Đến nay cơ sở vật chất trường học khang trang, trang thiết bị dạy học hiện đại, được thừa hưởng những thành quả về khoa học công nghệ để ứng dụng trong công tác giáo dục, nhiều cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, tập thể liên tục đạt   tập thể LĐT xuất sắc,

Tháng 6 năm 2017 trường MN Trung Hội được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tháng 9 năm 2017 trường được công nhận cơ sở giáo dục mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3,             

 Năm học 2016-2017 là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đạt Tập thể lao động xuất sắc theo QĐ số 2509/QĐ-UBND ngày 18/8/2017, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

Năm học 2017-2018 đạt Tập thể lao động xuất sắc theo QĐ số 2448/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2018, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Được tặng Bằng khen của BGDĐT nhà trường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; QĐ số 3241/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 của Bộ giáo dục và đào tạo. Giấy khen của chủ tịch UBND huyện Định Hóa nhà trường có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017; QĐ số 8053/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa. 

Năm học 2018-2019 nhà trường đạt Tập thể Lao động Xuất sắc, được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên theo QĐ số 2625/QĐ-UBND ngày 23/8/2019, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.  

Năm học 2019-2020 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Được tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên, Nhận Giấy khen của GĐ Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên Khen thưởng Tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua của Ngành Giáo dục Giai đoạn 2015-2020 (QĐ số 403/QĐ-SGDĐT, ngày 11/03/2020), Giấy khen  nhà trường có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020( QĐ số 654/QĐ-SGDĐT ngày 09/6/2020 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên). Giấy khen của chủ tịch UBND huyện Định Hóa đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020  theo QĐ số 2345/QĐ-UBND ngày 20/5/2020, của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa. 

Trong những năm qua nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, năm học 2020-2021 trường mầm non Trung Hội có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 36 người, trong đó: CBGV biên chế 23 (CBQL 3, GV 18, Nhân viên 2). Nhân viên hợp đồng 13 (Hợp đồng GV 6; Hợp đồng nhân viên nấu ăn 7). 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ đào tạo chuyên môn đạt chuẩn 100% và trên chuẩn đạt 86.3%.

Về cơ sở vật chất: Trường có tổng diện tích đất sử dụng là 1.727.7 m2  trong đó điểm trường trung tâm đặt tại Phố Quán vuông 2, xã Trung Hội có diện tích 1.243.7 m2;  Điểm trường lẻ Tân Lợi đặt tại Xóm Trung tâm xã Trung Hội  có tổng diện tích 484 m2. Các khối công trình của nhà trường đáp ứng được yêu cầu của hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, bao gồm 08 phòng học kiên cố và 02 phòng học bán kiên cố, có đủ các phòng chức năng theo Điều lệ trường Mầm non. Môi trường học tập an toàn, xanh, sạch, đẹp, thân thiện đáp ứng điều kiện thực hiện mục tiêu giáo dục.

Về chất lượng trong những năm qua 100% trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày và ăn bán trú tại trường, trẻ thường xuyên được quan tâm chăm sóc giáo dục và đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, trẻ được học tập ở môi trường an toàn, thân thiện. 100% trẻ 5 tuổi đạt hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.